Welke Gevolgen Kan Een Faillissement Voor U Hebben?

Als u overweegt om in Nederland faillissement aan te vragen, maar niet weet welke gevolgen dit heeft voor uw vermogen om uw schulden af te lossen, hoeft u zich geen zorgen meer te maken. Een paar jaar geleden ervoeren veel Amerikaanse burgers die door dezelfde soort financiƫle crisis gingen, dezelfde verwarring. Feit is dat u in Nederland nog steeds het faillissement kunt aanvragen. Dit is echter niet zo eenvoudig als het faillissement aanvragen in de VS.

Faillissement in Nederland is anders dan faillissement in de VS. Voordat een schuldenaar in Nederland faillissement aanvraagt, moet hij of zij zich over alle aspecten van de zaak laten adviseren door een gekwalificeerde advocaat. Een gekwalificeerde advocaat zal een aanvrager kunnen vertellen wat de implicaties en voordelen zijn van een aanvraag onder het natuurrecht en het faillissementsrecht. Daarnaast moet de aanvrager ook begrijpen hoe het faillissement in Nederland werkt. Hieronder valt onder meer hoe u in Nederland failliet kunt gaan en wat de processen en procedures zijn.

Faillissement in Nederland kan alleen worden uitgesproken door een bevoegde advocaat namens een schuldenaar die failliet is. In 2021 is deze wet gewijzigd. Daarvoor mochten in Nederland alleen natuurlijke personen het faillissement aanvragen. Na de wijziging van 2021 mogen bedrijven en andere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid ook het faillissement aanvragen als hun bedrijf hun schulden niet kan dekken. Nu kan elk bedrijf of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid het faillissement aanvragen in Nederland.

Een andere belangrijke wijziging die in 2021 heeft plaatsgevonden, is de hoeveelheid tijd die de debiteur krijgt om de schulden af te lossen die zijn ontstaan na het faillissement in Nederland. Voorheen kon de schuldenaar pas na zes maanden na de datum van faillietverklaring in Nederland iets betalen. Maar nu wordt deze tijdslimiet geleidelijk opgeheven. Met deze nieuwe wet wordt de tijdsperiode verkort, zodat een individu in staat is om schulden af te betalen en financieel opnieuw te beginnen.

Een andere belangrijke toevoeging aan de wijziging 2021 is het Schuldenherstructurerings- en reddingsprogramma dat door de overheid in Nederland is geĆÆntroduceerd. Het doel van deze wet is om de schuldeisers in Nederland te ondersteunen, zodat zij schuldsaneringsplannen kunnen introduceren voor het geval de onderhandelingen met schuldenaren mislukken. Volgens dit programma mogen de schuldeisers de schuld tegen een verlaagd bedrag vereffenen, terwijl de schuldenaar gedurende een bepaalde periode betalingen op een geblokkeerde rekening kan blijven doen. Deze regeling is gunstig voor zowel de schuldenaar als de schuldeiser.

Onder de voorwaarden van het schuldherstructurerings- en reddingsprogramma zullen de rentetarieven van de lening worden verlaagd in het voordeel van de schuldenaar. Maar dit kan alleen van toepassing zijn onder specifieke omstandigheden en wanneer andere maatregelen falen. Indien de situatie in het geval van de schuldenaar zodanig is dat faillissement onvermijdelijk is, dan kan de Nederlandse faillissementsadvocaat bij de rechter verzoeken om faillietverklaring van de schuldenaar. Hierdoor kan hij voorkomen dat de rentetarieven worden verhoogd en kan de schuldenaar zijn contributie zo snel mogelijk vereffenen.